Donaties

Kunt u een (klein) bedrag missen?

Stichting Coeliakiemaand kent vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor bewustwording omtrent coeliakie. Met uw donaties kan stichting Coeliakiemaand haar doelen nog beter realiseren. Alles is welkom, iedere euro is er weer één.

STEUN DE COELIAKIEMAAND!

 

Bedrag 

U kunt uw donaties ook overmaken naar bankrekening: NL12INGB0007203606 tnv Stichting Coeliakiemaand.

Uw donaties worden ingezet ter behoeve van de stichting en bijkomende periodieke kosten. Overige gelden worden altijd ingezet voor de bewustwording omtrent coeliakie en/of belangrijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van coeliakie. Stichting Coeliakiemaand.nl heeft géén winstoogmerk en onze cijfers zullen middels jaarlijkse verslagen (uiterlijk binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar) op deze website inzichtelijk worden gemaakt.

Heeft u vragen over donaties of wilt u graag meer informatie over onze stichting mail dan naar info@coeliakiemaand.nl

Dankuwel voor uw steun!