Disclaimer

Tenzij anders vermeld is alle inhoud (schriftelijk, multimedia en grafisch) van deze site eigendom van de Coeliakiemaand en beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze inhoud mag niet worden gebruikt, herdrukt, (gedeeltelijk) gewijzigd of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de Coeliakiemaand.

Gastbloggers en andere bijdragers aan Coeliakiemaand.nl zijn verantwoordelijk voor hun eigen ingezonden materiaal en dragen zelf zorg en verantwoordelijkheid voor ingezonden artikelen en uitspraken, alsmede de rechten op hun inhoud. Coeliakiemaand.nl is niet aansprakelijk voor onjuist verstrekte informatie of meningen van derden.

Alle informatie op deze website is nauwkeurig samengesteld op basis van wetenschappelijke bronnen en op informatie zoals verstrekt op de website van de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Mocht er toch iets onjuist blijken dan is Coeliakiemaand.nl niet aansprakelijk voor de hieruit vloeiende gevolgen. Coeliakiemaand.nl is een bloggersinitiatief met als enige doel de bewustwording omtrent coeliakie. We zijn geen artsen of specialisten en raden iedereen aan om bij vermoedens van coeliakie contact op te nemen met een huisarts of specialist. Coeliakiemaand.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een zelfdiagnose of misplaatste hulpvraag.

Coeliakiemaand.nl is een platform voor glutenvrije bloggers maar is in geen enkel geval aansprakelijk voor onjuist verstrekte informatie van bloggers of andere partijen buiten de website of op de website. Bij aanvang van de coeliakiemaand zijn er richtlijnen onder de bloggers verstrekt, wanneer Coeliakiemaand.nl merkt dat deze niet worden nageleefd heeft zij het recht om samenwerking met de blogger in kwestie per direct te beëindigen.

Stichting Coeliakiemaand maakt gebruikt van MailChimp om nieuwsbrieven te versturen over de activiteiten en werkzaamheden rondom de Coeliakiemaand. De e-mailadressen die bij ons bekend zijn zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het versturen van onze eigen nieuwsbrief.

Elke stichting, vereniging, persoon of merknaam die zichzelf verbindt aan ons initiatief zonder schriftelijke toezegging van Elize Vis  is in overtreding en wordt waar nodig wettelijk aansprakelijk gehouden voor eventuele nadelige uitkomsten.

Het is niet toegestaan de naam Coeliakiemaand.nl te misbruiken voor persoonlijk of bedrijfsmatig winstbejag. Dit geldt ook voor onze beeldmerken, multimedia of andere vormgeving.

Coeliakiemaand.nl heeft sponsors als op de homepage vermeld. Deze sponsors zijn actueel en bijgehouden. Bij detecteren van misbruik volgen er maatregelen.

De stichting Coeliakiemaand heeft geen winstoogmerk. Statuten, (jaar)cijfers en andere informatie is opvraagbaar via onderstaande contactgegevens.

Bij vragen over deze disclaimer neemt u contact op met: info@coeliakiemaand.nl